TRENDO

TRENDO

厨房功能

灵感 产品
德国科鲁迪KLUDI TRENDO 流线感十足
德国科鲁迪KLUDI TRENDO 流线感十足
上抬的出水口和把手使龙头富有流线感。纤细把手使得精准操作变得更为容易。
了解更多
效果展示
创新技术设计,将伸缩式喷头与出水口融为一体。
创新技术设计,将伸缩式喷头与出水口融为一体。
底座和出水口之间线条柔和,过渡顺畅,彰显和谐造型。
底座和出水口之间线条柔和,过渡顺畅,彰显和谐造型。
德国科鲁迪KLUDI TRENDO将经典设计与现代元素融为一体。
德国科鲁迪KLUDI TRENDO将经典设计与现代元素融为一体。