Scroll down to discover KLUDI
| Back

KLUDI德国科鲁迪部分产品展示

作为浴室和厨房龙头的领先企业,品牌的水龙头生产商,KLUDI在近百年的历史中,一直致力于专业研发及生产高品质的水龙头。
KLUDI德国科鲁迪的产品不仅体现在它的用料考究、做工精细和经久耐用上,同时它也代表了在设计、功能和技术上的不断创新的解决方案。

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Back